Choose the citation style.
Kujundzic, N. (1990). Struktura jezika i govornih činova kod Austina. Filozofska Istrazivanja, 35, 533-543.

Bookmarks: